Dolafon Rugby Tournament / Twrnament Rygbi Dolafon

On the 16th of May, 10 children from Years 5 and 6 took part in the Dolafon Rugby Tournament against other schools in the area. They won 4 games and drew 1 and won the tournament for the 3rd year in a row.

Ar y 16eg o Fai, fe wnaeth 10 plentyn o blynyddoed 5 a 6 cymryd rhan mewn twrnament rygbi yn Ysgol Dolafon. Enillon ni 4 gem ac roedd 1 yn gyfartal felly enillon ni am y 3ydd flwyddyn.