Harvest Festival Service

Thanks to the generosity of those people who were able to attend our Harvest Festival Service at Alpha Chapel, on Monday, 12 October 2014,  we were able to send the collection of £146 to the UNICEF Ebola Appeal.  This appeal was chosen by the children of the school’s council to benefit from the collection because of the hardship and suffering the people are enduring in the affected areas.

Tymor yr Hydref 2014

Athrawes ddosbarth Ffrwd Gymraeg 4 yw Miss Gillian Carpenter.

 

 

Croeso i’n rhan ni o Wefan yr Ysgol.

 

14eg o Dachwedd 2014

Diwrnod Plant Mewn Angen

Roedd yna dipyn o gyffro yn yr ysgol ar Ddydd Gwener y 14eg o Dachwedd pan ddaeth Tommo a’i griw o Radio Cymru i’r ysgol. Roedd ymwelydd arbennig gyda nhw hefyd sef Pudsey. Roedden ni gyd wedi gwisgo lan fel arwyr ac roedd yna amrywiaeth o gymeriadau yn yr ysgol i gyd. Roedd rhai yn enwog a rhai yn wreiddiol.  Cawsom gyfle i addurno pâr o bants yn arbennig i ddangos ar raglen Blue Peter.  Diwrnod llawn hwyl a sbri!

 

 

Harri Tudur – Mewn Cymeriad

Ar Ddydd Gwener, 7fed o Dachwedd 2014 daeth Harri Tudur (Mewn Cymeriad) i’r ysgol i siarad gyda ni ac i siarad gyda Blwyddyn 4. Cawsom hwyl yn ei gwmni yn sôn am hanes ei fywyd yn ystod Cyfnod y Tuduriaid. Roedden ni gyd wedi mwynhau ac wrth ein boddau yn canu ac yn cymryd rhan yn y sioe wych yma.