Tocyn Cymraeg

Tocyn Cymraeg

 

Wythnos yn diwedd 24 Mehefin 2016/ Week ending 23 Mehefin 2016.

Dilwyn a Deio

Bob wythnos mae cyfle i bob dosbarth ennill un o’r dreigiau – Dilwyn (English Stream) and Deio (FfrwdGymraeg) – trwy ennill tocynnau Cymraeg am siaradCymraeg!

 

Every week there’s an opportunity for each class to win one of our dragons – Dilwyn (English Stream) or Deio (FfrwdGymraeg) – by earning ‘tocynnauCymraeg’ (Welsh tickets) for speaking Welsh. Children are rewarded for using the new words or patterns they learn in lessons, in other situations during the day. The competition has proved very popular!

Gala Nofio'r Urdd 2015 Swimming Gala

Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth gymryd rhan yng Ngala Nofio’r Urdd a gynhaliwyd ym mis Tachwedd.

Dyma’r canlyniadau. Bydd nifer yn cystadlu yn y gala nesaf ym mis Ionawr.

 

Congratulations to everyone who competed in the Urdd Swimming Gala in November.

Here are the results. Many will compete in the next gala in January.

 

Individual Medley – 4ydd Ffion Price

Breaststroke – 1af Jacob Evans

Breaststroke – 2il Rowan Coyle

Breaststroke – 1af Ruby Thomas

Backstroke – 3ydd Jack Goodwin

Backstroke – 1af Aelwen Davies

Backstroke – 4ydd Thomas Hughes

Backstroke – 1af Ffion Price

Butterfly – 1af Seren Cook

Freestyle – 3ydd Bradley Price

Freestyle – 3ydd Ruby Thomas

Freestyle Relay – 2il Jasmin Cannings, Seren Phillips, Aelwen Davies a Poppy Davies

Mixed Relay – 1af Seren Cook, Poppy Davies, Jasmin Cannings a Phoebe Fletcher

Mixed Relay – Isaac Price, Rowan Coyle, Ciaran Price a Thomas Hughes

 

Da iawn a phob lwc yn y rownd nesaf.!

 

Barclays Christmas Card Design Winners

In December 2015 the children in our school all put their thinking caps on and came up with some brilliant designs for Christmas Cards for the Barclays Bank competition.  There were some wonderful designs that covered everything about Christmas.  The winners were all presented with a goody bag from Ruth, at Barclays Bank in Builth Wells, as well as a certificate to keep!  Here are the winners, their cards along with their goody bags and certificates.

 

Urdd Swimming Gala/ Gala Nofio'r Urdd

Ar y 19eg o Dachwedd, bu nifer o’r plant yn cystadlu yng ngala nofio’r Urdd yn Aberhonddu. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn gyda llawer o blant yn cystadlu am y tro cyntaf. Rhaid i ni ddiolch i’r rhieni a gludodd a chefnogodd y plant yn y digwyddiad. Diolch hefyd i Mrs Coyle, Mrs Anita Thomas a Mrs Nicola Williams am eu help ar y diwrnod. Dyma’r canlyniadau isod. Bydd unrhyw enillwyr yn cystadlu yn y Gala cenedlaethol yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2015.

 

On the 19th of November many children competed in the Urdd Swimming Gala in Brecon. It was a successful day with many competing for the first time in this competition. Thanks must go to the parents for transporting and supporting the children to the event. We must also thank Mrs Coyle, Mrs Anita Thomas and Mrs Nicola Williams for their help on the day. The results are below. Any competitiors who gained first place will compete in Cardiff in January 2015.

 

Gala Nofio Rhanbarth De Powys

Cymysg Unigol – Individual Medley

Bechgyn / Boys Bl 5 – 6

Enw
4th Iwan Coyle
5th Kieron Heatlie

 

Merched / Girls Bl.5 – 6

Enw
3rd Ruby Thomas

 

Broga – Breaststroke

Bechgyn bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Boys

Enw
2nd Corey Evans

 

Merched bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Girls

 

Enw
2nd Maisy Wilcocks
4th Lydia Webb

 

Bechgyn bl. 5 & 6                      Yr. 5 & 6 Boys

Enw
1st Alecs Williams
6th Iwan Coyle

 

Merched bl. 5 & 6                      Yr. 5 & 6 Girls

Enw
1st Ruby Thomas
5th Katie Powell

 

Cefn – Backstroke

Bechgyn bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Boys

Enw
1st Thomas Hughes
2nd Logan Pugh

 

Merched bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Girls

Enw
3rd Leila Davies
7th Lydia Webb

 

Bechgyn bl. 5 & 6                      Yr. 5 & 6 Boys

Enw
4th Ryan Hughes
9th Bradley Price

 

Cefn – Backstroke

Merched bl. 5 & 6                      Yr.5 & 6 Girls

Enw
2nd Ffion Price
3rd Yazmin Jones

 

Pili Pala – Butterfly

Bechgyn bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Boys

Enw
1st Thomas Hughes

 

Merched bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Girls

Enw Amser
2nd Alanna Bailey DQ

 

 

Merched bl. 5 & 6                      Yr. 5 & 6 Girls

Enw Ysgol Lôn Amser
3rd Gwenllian Witherston Llanfair ym Muallt DQ
4th Jasmine Lloyd Llanfair ym Muallt DQ

 

Rhydd – Freestyle

Bechgyn bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Boys

Enw
5th Corey Evans
7th Jack Goodwin

 

Merched bl. 3 & 4                      Yr.3 & 4 Girls

Enw Amser
8th Alanna Bailey 0:28:10
9th Maisy Wilcocks 0:28:50

 

Bechgyn bl. 5 & 6                      Yr. 5 & 6 Boys

Enw
3rd Alecs Williams
4th Ryan Hughes

 

Rhydd / Freestyle

Merched bl. 5 & 6                      Yr. 5 & 6 Girls

Enw
2nd Libby Walker
3rd Eve Stewart-Brown

 

Cyfnewid Rhydd – Freestyle Relay

Bechgyn bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Boys

Enw Ysgol
1st Logan Pugh, Thomas Hughes, Corey Evans, Jack Goodwin Llanfair ym Muallt

 

Merched bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Girls

Enw Ysgol
3rd Leila, Alanna, Lydia, Maisy Llanfair ym Muallt

 

Bechgyn bl. 5 & 6                      Yr.5 & 6 Boys

Enw Ysgol
1st Ryan Hughes, Alecs Williams, Iwan Coyle, Bradley Price Llanfair ym Muallt

 

Merched bl. 5 & 6                      Yr. 5 & 6 Girls

Enw Ysgol
1st Gwenllian Witherston, Ruby Thomas, Ffion price, Katie Powell Llanfair ym Muallt

 

Cyfnewid Cymysg / Medley Relay

Bechgyn bl. 3 & 4                      Yr. 3 & 4 Boys

Enw Ysgol
2nd Thomas Hughes, Corey Evans, Jack Goodwin, Logan Pugh Llanfair ym Muallt