Tymor y Gwanwyn 2015 Spring Term

Wear Red for the British Heart Foundation

On Friday 6th February, we all dressed up in red to support the British Heart Foundation. We all made a donation and the school raised over £200 for the charity. Ar Ddydd Gwener y 6ed o Chwefror, roedden ni gyd wedi gwisgo dillad coch er mwyn cefnogi’r  ‘British Heart Foundation’. Roedden ni gyd wedi  gwneud cyfraniad ariannol ac roedd yr ysgol wedi llwyddo i godi dros £200  ar gyfer yr elusen. Da iawn i bawb.

 

The Happy Puzzle Company

Ar Ddydd Mercher 4ydd o Chwefror, daeth y cwmni yr Happy Puzzle Company i’r ysgol er mwyn i ni gael trio rhai o’u posau. Cawsom hwyl yn arbrofi gyda’r gwahanol posau ymarferol ac ar ol ysgol, cawsom gyfle i ddangos i’n rhieni.  Roedden ni gyd wrth ein bodd.

 

On Wednesday 4th of February, The Happy Puzzle Company came to school for us to try some of their puzzles. We had fun experimenting with the practial puzzles and after school, we had the opportunity to show our parents. We all  had a brilliant time.

 

Lend Me Your Literacy

On Wednesday 21st January, Miss Beth Evans of Lend Me Your Literacy came into school with one of her Minions. She had a message from Doctor Nefario and he asked us to create a brand new potion. We worked extremely hard to write our own instructions to create the different potions. We had a lovely afternoon writing and it was so exciting to see our work published on the Lend Me Your Literacy website. Why don’t you take a look? http://lendmeyourliteracy.com/lmyl-day-builth-wells-primary-miss-carpenters-year-34-class/

 

Urdd National Swimming Gala/ Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

Logan, Jack G and Thomas went to Cardiff on Saturday January 25th to represent South Powys in the National Urdd Swimming Gala. Thomas competed individually and in a relay team with Logan, Jack G and Corey. They represented the school well and we are very proud of them.

Ar Ddydd Sadwrn 25ain o Ionawr aeth Logan, Jack G a Thomas i Gaerdydd i gynrychioli De Powys yn Ngala nofio Cenedlaethol yr Urdd. Bu Thomas yn cystadlu yn unigol yn ogystal â chystadlu gyda Logan, Jack G a Corey yng nghystadleuaeth y ras gyfnewid. Roeddent i gyd wedi perfformio’n dda ac rydym yn falch iawn ohonynt.

 

 

Dydd Mawrth 6ed o Ionawr 2015 Tuesday 6th January 2015

Ar Ddydd Mawrth y 6ed o Ionawr, aethon ni i Theatry Wyeside i weld Pantomeim Cymraeg Patagonia.

Patagonia yw ein thema ni yn Naearyddiaeth y tymor yma. Felly roedd yn amseru gwych.

Cwmni Mega oedd yn perfformio a chawsom fore wrth ein bodd yn canu, chwerthin a dawnsio gyda’r criw.

Cawsom hanes y daith ar y Mimosa o Gymru i Batagonia yn 1865 gyda chymeriad doniol Mwydryn Madryn ar y llong.

 

On Tuesday 6th of January 2015, we went to the Wyeside to watch a Welsh Medium pantomime, Patagonia. Our topic in Geography is Patagonia and it was perfect timing for us. Cwmni Mega performed the pantomime and we enjoyed singing, dancing and laughing with the crew.

We learnt about the journey of the Mimosa from Wales to  Patagonia in 1865 with the funny character Mwydryn Madryn.

Tymor yr Hydref 2014

Athrawes ddosbarth Ffrwd Gymraeg 4 yw Miss Gillian Carpenter.

 

 

Croeso i’n rhan ni o Wefan yr Ysgol.

 

14eg o Dachwedd 2014

Diwrnod Plant Mewn Angen

Roedd yna dipyn o gyffro yn yr ysgol ar Ddydd Gwener y 14eg o Dachwedd pan ddaeth Tommo a’i griw o Radio Cymru i’r ysgol. Roedd ymwelydd arbennig gyda nhw hefyd sef Pudsey. Roedden ni gyd wedi gwisgo lan fel arwyr ac roedd yna amrywiaeth o gymeriadau yn yr ysgol i gyd. Roedd rhai yn enwog a rhai yn wreiddiol.  Cawsom gyfle i addurno pâr o bants yn arbennig i ddangos ar raglen Blue Peter.  Diwrnod llawn hwyl a sbri!

 

 

Harri Tudur – Mewn Cymeriad

Ar Ddydd Gwener, 7fed o Dachwedd 2014 daeth Harri Tudur (Mewn Cymeriad) i’r ysgol i siarad gyda ni ac i siarad gyda Blwyddyn 4. Cawsom hwyl yn ei gwmni yn sôn am hanes ei fywyd yn ystod Cyfnod y Tuduriaid. Roedden ni gyd wedi mwynhau ac wrth ein boddau yn canu ac yn cymryd rhan yn y sioe wych yma.