School Contacts/ Cysylltiadau'r Ysgol

Name : Mr Gareth Cornelius
Job Title : Head teacher/

Pennaeth

Address : Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt,

Hospital Road,

Builth Wells.

Powys.

LD2 3GA

Phone : 01982 553600
Fax : 01982 553365
Email : office@builth.powys.sch.uk

 

 

Name : Mrs Catherine Rogers
Job Title : Deputy Head/

Dirprwy Bennaeth

Address :
Phone : 01982 553600
Fax : 01982 553365
Email : office@builth.powys.sch.uk

 

Name : Mr David Price
Job Title : Chair of Board of Governors/

Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr

Address :
Phone : 01982 553229
Fax : 01982 553365
Email : office@builth.powys.sch.uk

 

Name : Ms Heidi Lewis
Job Title : Leader of Busy Bees/

Arweinydd Busy Bees

Address :
Phone : 01982 553600
Fax : 01982 553365
Email : office@builth.powys.sch.uk

 

Name : Mrs Sarah James
Job Title : School Secretary/

Ysgrifenyddes yr ysgol

Address : Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt,

Hospital Road,

Builth Wells.

Powys.

LD2 3GA

Phone : 01982 553600
Fax : 01982 553365
Email : office@builth.powys.sch.uk

 

Name : Mrs Shelley Hughes
Job Title : Chair Friends of the School/

Cadeiryddes Ffrindiau’r Ysgol

Address :
Phone : 01982 553600
Fax : 01982 553365
Email : office@builth.powys.sch.uk