Healthy Schools Assembly/ Wasanaeth Ysgolion Iach

On the 7th November we had our Healthy Schools Accreditation visit.  The visitors were treated to an assembly where some of the Foundation Phase and Key Stage 2 classes from both streams showcased how we continue to be a healthy and safe school. They were also taken on a tour around the school by the oldest school councillors.  As a result of what they saw we are pleased to announce that we have been awarded the Phase 3 Healthy Schools Award, and also the Healthy Schools flag for showing a good whole school ethos towards continuing to make the school a safe and healthy place.

 

Ar Dachwedd y 7fed cawsom ymweliad ar gyfer achrediad Ysgolion Iach. Cafodd yr ymwelwyr eu trin i wasanaeth hyfryd lle buodd rhai o ddosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 o’r ddwy ffrwd yn dangos sut rydym yn parhau i fod yn ysgol iach a diogel. Hefyd cawson nhw daith o gwmpas yr ysgol gydag aelodau hynaf Cyngor yr Ysgol. O ganlyniad yr ymweliad rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi cael ein gwobrwyo gyda Gwobr Cam 3 Ysgolion Iach, a’r faner Ysgolion Iach am ddangos ethos ysgol gyfan tuag at barhau i wneud ein hysgol yn le iach a diogel.n hysgol yn le iach a diogel.