Choir Club/ Clwb Côr

Choir Club is held during lunchtimes on Tuesday.

 

Mae Clwb Côr yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio ar Dydd Mawrth.

 

We have taken part in many concerts, such as, the Autumn Fayre and the Remembrance Day concert.  Our songs vary and we enjoy learning new songs in many languages.

 

Rydym wedi cymryd rhan mewn amryw o gyngherddau, ee Ffair yr Hydref a Chyngerdd Dydd y Cadaediad.  Mae ein caneuon yn amrywio a rydym wrth ein bodd yn dysgu caneuon newydd mewn amrywiaeth o ieithaedd