Clwb yr Urdd/ Urdd Club

Here are the dates for this terms ‘Clwb yr Urdd’

25 September

23 October

27 November

It starts at 3.25 until 4.15pm

It is a wonderful opportunity for your child to take part in various activities through the medium of Welsh eg parachute games, art and craft, sports and quizzes.  As well as ‘clwb’ your child could also take part in other activities associated with Urdd, such as sports competitions, Eisteddfod, trips to Glanllyn and Llangrannog.  Membership fee for 2013/14 is £6.

 

Dydd dyddiadau ar gyfer Clwb yr Urdd y tymor hwn.

25 Medi

23 Hydref

21 Tachwedd

Mae Clwb yn dechrau am 3.25 i 4.15 yh.

Mae’s gyfle gwych i’ch pentyn gymryd rhan mewn amryw o wahanol weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg ee gemau parasiwt, celf a chrefft, mabolgampau a cwis.  Yn ogystal a’r Clwb gall eich plentyn gymryd ran mewn cystadlaethau chwareon, Esteddfod, tripiau i Glanllyn a Llangrannog.  Tâl aelodaeth eleni yw £6.