Hockey/ Hoci

Hockey Club is on Thursday between 3.30 and 4.30 pm and is open to children in Year 5 and 6 from both streams.  We learn hockey skills and play fun games.

In the Spring term, we take part in the Activate Hockey Tournament against other Powys Schools.  In the Summer term, we attend Dragon Hockey Skills sessions with children from other schools.

Children need shin pads, long socks, trainers and PE clothes.  The club is run by Mrs Michelle Davies supported by Mrs Linda Westlake.

 

Cynhelir Clwb Hoci bob Dydd Iau rhwng 3.30 a 4.30 yh ac mae croeso i blant Blwyddyn 5 a 6 o’r ddwy ffrwd.  Rydym yn dysgu sgiliau hoci ac yn chwarae gemau hwyl.

Yn y Gwanwyn, cymerwn ran ym Mhencampwriaeth Hoci ‘Activate’ yn erbyn ysgolion eraill.  Yn yr Haf, mae cyfle i fynychu sesiynau Hoci’r Ddraig gyda phlant o ysgolion eraill.

Mae angen ‘shin pads’, sanau hir, esgidiau rhedeg a dillad Ymarfer Corff ar y plant.

Arweinwyr y clwb ydy Mrs Michelle Davies hefo help o Mrs Linda Westlake.