Rugby Club/ Clwb Rygbi

Rugby club is open to children from Year 5 and 6 from both streams on Friday (3.30-4.30pm).

Miss Rhian Pritchard takes the club supported by Mr Jonathan Bowen.

Mae  clwb Rygbi ar gyfer plant ym mlwyddyn 5 a 6 o’r ddwy ffrwd ar Ddydd Gwener (3.30-4.30pm).

Mae Miss Rhian Pritchard yn cymryd y clwb hefo help o Mr Jonathan Bowen.

Dolafon Rugby Tournament / Twrnament Rygbi Dolafon

On the 16th of May, 10 children from Years 5 and 6 took part in the Dolafon Rugby Tournament against other schools in the area. They won 4 games and drew 1 and won the tournament for the 3rd year in a row.

Ar y 16eg o Fai, fe wnaeth 10 plentyn o blynyddoed 5 a 6 cymryd rhan mewn twrnament rygbi yn Ysgol Dolafon. Enillon ni 4 gem ac roedd 1 yn gyfartal felly enillon ni am y 3ydd flwyddyn.