Welsh Club/ Clwb Cymraeg

‘Clwb Cymraeg’ is a club for the children of Year 1 to 6 in the English Stream which provides an opportunity for them to practise their Welsh in a fun and informal environment.

Children will participate in a range of activities, such as, craft, bingo, quizzes, games, singing, sketches etc.

This year the club will be held at lunch time on Monday, once a month.  The club will be run by Mrs Helen Davies, Mrs Michelle Davies and a group of teachers and assistants.

 

All new members are welcome.

 

Sefydlwyd ‘Clwb Cymraeg’ ar gyfer plant yn Mlwyddyn 1 i 6 yn y Ffrwd Saesneg er mwyn cynnig cyfleoedd i’r plant ymarfer eu Cymraeg mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Trefnwyd amryw o weithgareddau fel crefft, bingo, cwis, gêmau, canu ac ati er mwyn i’r plant i ymarfer eu Cymraeg.

Bydd y clwb yn cael ei gynnal unwaith y mis, amser cinio, ar Dydd Llun.  Trefnwyd y clwb gan Mrs Helen Davies, Mrs Michelle Davies a grŵp o athrawon a chynorthwywyr.

Croeso i bawb!