Meet the staff/ Dewch i gwrdd a'r staff

Pennaeth/ Headteacher – Mr Gareth Cornelius

Dirpwy Bennaeth/Deputy Head – Mrs Catherine Rogers

Ysgrifenyddes yr Ysgol/ School Secretary- Mrs S James

 

Ffrwd Gymraeg/ Welsh Stream

 

Dosbarth Irfon – Miss B Williams

Dosbarth Gwy –  Mrs M Davies

Dosbarth Elan – Mrs R Joseph-Morgan

Dosbarth Epynt – Mrs N Coyle/ Mrs P Bevan

Dosbarth Penyfan – Mrs H Davies

Mrs G Williams (Currently on maternity leave)

 

Ffrwd Saesneg/ English Stream

 

Dosbarth Llynyfan – Mrs R Jones

Dosbarth Preseli – Mrs C Rogers

Dosbarth Llyn Tegid – Mrs N Davies/ Mrs L Westlake

Dosbarth Cadair Idris – Miss E Bowkett

Dosbarth Tryfan – Mr D Lewis

 

ALSC – Dosbarth Eryri – Mrs C Goode

 

Cynorthwyr/ Support Staff

Mrs A Williams                            Mrs H Eggerton

Mrs S Price                                 Miss E Davies

Mrs E Price                                 Mrs N Evans

Mrs C Meadows                         Miss L Gittoes

Miss H Lewis                              Mrs K Morgan

Mrs A Slatcher                            Miss E Thomas (Maternity leave)