Clwb Bore Da / Breakfast Club

Mrs K Morgan sy’n cynnal Clwb Bore Da gyda chymorth Miss T Morgan. Mae’r clwb yn agor am 8:00yb ac yn parhau tan bod y plant yn cael ei rhyddhau ar yr iard pan fydd y gatiau’n agor am 8:40yb. Mae brecwast yn cael ei gynnwys yn y taliad o £1 y sesiwn, sy’n cyfrannu at agor yn gynt a chostau staff.