Dosbarth Pen y Fan

Area Learning Support Class

Welcome to Dosbarth Pen y Fan’s page. Mrs Protheroe & Mrs Evans are the teachers in class. Mrs Evans teaches on a Monday and Tuesday. Mrs Protheroe teachers the class on a Wednesday, Thursday and Friday. Mrs Williams, Miss Lewis & Miss Freeman support the learners in class.
The ALSC provides specialised intervention for identified learners across the school. Learners are provided with a highly differentiated, personalised curriculum.
This term our topic is ‘Water of Life’. We will be look at what we can do to conserve water, what water can be used for and water in the locality.

Croeso i dudalen Dosbarth Pen y Fan. Mrs Protheroe a Mrs Evans yw’r athrawon yn y dosbarth. Bydd Mrs Evans yn dysgu ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth. Mrs Protheroe sy’n addysgu’r dosbarth Dydd Mercher, Iau a Gwener. Mrs Williams, Miss Lewis a Miss Freeman sy’n cefnogi’r dysgwyr yn y dosbarth.

Mae’r ‘ALSC’ yn darparu ymyrraeth arbenigol ar gyfer dysgwyr ag uniaethwyd draws yr ysgol. Mae dysgwyr yn cael cwricwlwm gwahaniaethol a phersonol iawn.

Y tymor hwn ein thema yw ‘Dŵr i Fyw’. Byddwn yn edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud i warchod dŵr, sut rydym yn defnyddio  dŵr a dŵr yn yr ardal leol.

 

 

Teachers – Mrs G Evans & Mrs S Protheroe

Teaching Assistants – Mrs A Williams, Miss M Freeman and Miss H Lewis