Croeso cynnes!

Ein arwyddair yw “Cyd-ddysgwn, Cydlwyddwn” sy’n sail i’n hymrwymiad a’n hymroddiad i ddarparu addysg arbennig i blant ein cymuned.

Ysgol dwy ffrwd ydyn ni, sy’n ymroi i sicrhau bod e’n plant â gwerthfawrogiad arbennig o Gymru, ei ddiwylliant a’i threftadaeth. Ar hyn o bryd, mae tua hanner o’n disgyblion yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r hanner arall yn dilyn ei haddysg yn y cyfrwng Saesneg ac yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.

Pwrpas y gwefan yw i roi mewnwelediad diddorol i chi o’n hysgol, i rannu gwybodaeth pwysig, ac i arddangos ychydig o’r gwaith arbennig a gynhyrchir gan y plant a’r staff.

Gareth Cornelius

Prifathro