Urdd

Fel ysgol, rydym yn falch o’r talentau amrywiol sydd gan y plant yn ein hysgol. Mae’r talentau yma yn cynnwys, cerddoriaeth, drama, celf a chwaraeon.

Rydym yn falch i gefnogi a chynorthwyo er mwyn datblygu sgiliau yn flynyddol. Mae plant yr ysgol yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau sy’n cael ei drefnu gan yr Urdd.

Join the Urdd

Cogurdd 2022

Ym mis Hydref, cynhaliwyd ein rownd ysgol o Cogurdd gyda 20 plentyn o flynyddoedd 4 , 5 a 6 o’r ddau ffrwd yn cymryd rhan.  Y dasg oedd i greu brechdan blasus. Ein beirniad oedd Mrs Pauline Becan ac roedd ganddi waith caled i benderfynu. Da iawn i bawb am gystadlu ac i Sienna am ennill y cystadleuaeth.

 

Football