Clybiau Allgyrsiol

Pob tymor, mae’r ysgol yn cynnig clybiau gwahanol i’r plant yn ystod amser cinio/ ar ôl ysgol.

Mae clybiau ar ôl ysgol yn gorffen am 4:15yh a byddwch yn gallu casglu’r plant wrth ddrws y brif fynedfa.

 

Bydd llythyr yn cael ei ddanfon atoch ar ddechrau pob tymor er mwyn i chi nodi diddordeb eich plentyn a’i ddychwelyd.

Y clybiau y tymor yma ydy:

Dydd Llun

Clwb ioga mini me – Bl 5/6  – Amser Cinio

Dydd Mawrth 

Clwb gemau Bl 3/4 – Amser Cinio

Cerddoriaeth/ Drymio Bl 5/6 Amser Cinio

Dydd Iau

Clwb Côr  Bl 3-6 – Amser Cinio