Gwersi Cerddoriaeth

Ar hyn o bryd, mae gwersi pres,chwythbrennau a gitâr yn cael eu cynnal yn ystod y diwrnod ysgol.
Tim Edwards – gitâr
Robert Moeller – chwythbrennau a pres
Mae’r gwersi yn cael ei drefnu’n breifat rhwng y rhieni a’r athro cerddoriaeth. Mae’r plant yn cael y gwersi yn ystod y diwrnod ysgol.
Cysylltwch â Mrs Carter yn y swyddfa os oes diddordeb gyda’ch plentyn neu hoffech mwy o wybodaeth.