Dosbarth Pen y Graig

Blynyddoedd 5 a 6  – Ffrwd Gymraeg

Croeso i Ddosbarth Penyfan. Mrs H Davies yw’r athrawes ddosbarth ac mae Miss E Davies yn ei chynorthwyo.

Croeso i dymor yr Haf 2024. Ein thema’r tymor yw ‘Bwydo’r Byd’. 

Ymarfer Corff

Bydd ein gwers Ymarfer Corff pob dydd Iau.

 

Athrawes – Mrs H Davies

Cynorthwy-ydd – Miss E Davies